מינדולייף מספקת מגוון פתרונות חכמים מבוססי IoT

החברה מייצרת מגוון מוצרים בתחום בקרת הבניין, ניהול אנרגיה ובתים חכמים, אשר מאפשרים שליטה ובקרה על מגוון צרכני החשמל בבניינים תעשייתיים, מסחריים ובמרחב הביתי.

 

דרכי יצירת קשר

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9

info@mindolife.com

+972 (4) 6282082

תוכניות פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת בשלטון המקומי בהשקעה של כ30 מ’ ₪

משרד האנרגיה ישקיע כ-30 מיליון ₪ ביישום תכניות פעולה למעבר לאנרגיה מקיימת והתייעלות אנרגטית ברשויות המקומיות

המאבק במשבר האקלים באמצעות הרשויות המקומיות עולה מדרגה: אגף אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה מפרסם קול קורא לתמיכה ביישום של תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת בשלטון המקומי בהיקף של כ-30 מיליון ₪. 

במסגרת הקול קורא, המשרד יקצה עד 5 מיליון ש”ח לכל רשות שתגיש תוכנית פעולה ליישום פרוייקטים להתייעלות אנרגטית כך שהסכום יכסה 30% מעלות הפרוייקט.

קול קורא זה הינו במסגרת מימוש החלטת ממשלה מספר 541 “אישור עדכון לתכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה והפחתת פליטות גזי חממה” מיום 24.10.2021, אשר נועדה להביא לצמצום פליטות ולהתמודדות עם שינוי האקלים.

הרשויות המקומיות אשר יזכו ויוציאו לפועל פרוייקטים בהתייעלות אנרגטית צפויות לחסוך באנרגיה בנכסיהן ואף ליצר הכנסה פנויה לפרוייקטים אחרים.

בשנים האחרונות, מתפתחת בעולם ההבנה שמימוש היעדים הלאומיים להפחתת פליטות יתאפשר, בין היתר, אם יינקטו צעדים בראייה רב מערכתית, תוך חיזוק שיתוף פעולה של השלטון המרכזי עם השלטון המקומי. שיתוף הפעולה עם השלטון המקומי נעשה גם במסגרת תהליך יישום היעד הלאומי של 30% אנרגיות מתחדשות בשנת 2030. 

 קול קורא מספר 112/22 ליישום תכניות פעולה לאנרגיה מקיימת ברשויות מקומיות