מינדולייף מספקת מגוון פתרונות חכמים מבוססי IoT

החברה מייצרת מגוון מוצרים בתחום בקרת הבניין, ניהול אנרגיה ובתים חכמים, אשר מאפשרים שליטה ובקרה על מגוון צרכני החשמל בבניינים תעשייתיים, מסחריים ובמרחב הביתי.

 

דרכי יצירת קשר

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9

info@mindolife.com

+972 (4) 6282082

התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות

התייעלות אנרגטית באופן כללי ובפרט התייעלות אנרגטית ברשויות מקומיות הן אחד האתגרים המרכזיית של מדינת ישראל במירוץ להשגת היעד לצימצום גזי החממה והשימוש במקורות חשמל מזהם.

על-פי נתוני משרד האנרגיה והמים והמרכז לשלטון מקומי, פוטנציאל ההתייעלות ברשויות המקומיות
בישראל עומד על כ-%11 – כ-%21 כתוצאה משינוי התנהגותי וכ-%21 כתוצאה מהחלפת הציוד החשמלי
8 והמכני לציוד יעיל יותר מבחינה אנרגטית.

על מנת להגביר את המודעות להתנהגות בזבזנית במוסדות ונכסי הרשויות, נדרשת הצפה של נתוני הצריכה ע”י מערכת בקרת בניין אשר תאפשר ויזואליזציה של נתונים אלו.

בצד שני, על מנת להתייעל גם מבחינת צריכת הציוד החשמלי, ציוד כגון מערכות חמום ומיזוג, נדרשים להתקין מערכת לניהול וצמצום צריכת חשמל בנכסי הרשות המקומית.

מערכות כאלו קיימות כיום בשוק, אך רובם דורש עבודת תשתיות נרחבת לסלילת כבלי תקשורת, ועלויות גבוהות מאוד לציוד הקצה אשר מנהל את הציוד החשמלי.

מערכת בקרת הבניין של מידולייף, עליה מתבססת גם מערכת החיסכון בחשמל של מינדולייף, מאפשרת פריסה פשוטה מואד של רכיבי בקרה אשר מתקשרים בטכנולוגיית IOT, מה שמוזיל גם את עלויות הפריסה וגם את עלויות ציוד התקשורת.

מערכת כזו מאפשרת למעשה היתכנות פרוייקטים כאלו בין אם זה בבניינים קיימים ובין אם זה בבניינים בשיפוץ או בהקמה.